DASAR KERAHSIAAN
Dasar kerahsiaan ini mengawal cara di mana Bullbet mengumpul, menggunakan, mengekalkan dan mendedahkan maklumat yang dikumpul daripada ahli (setiap satu, "ahli") laman web www.bullbet8.com("Laman"). Dasar peribadi ini terpakai untuk Laman dan semua perkhidmatan yang ditawarkan oleh Bullbet melalui Laman ini.

MAKLUMAT PENGENALAN PERIBADI
Dalam persetujuan ini perkataan-perkataan dan terma-terma berikut mempunyai maksud seperti yang tertera di bawah melainkan konteks dinyatakan sebaliknya.

MAKLUMAT BUKAN PENGENALAN PERIBADI
Kami mungkin mengumpul maklumat bukan pengenalan peribadi tentang ahli apabila mereka berinteraksi dengan Laman kami. Maklumat bukan pengenalan peribadi mungkin termasuk nama pelayar, jenis komputer dan maklumat teknikal berkenaan sambungan ahli ke Tapak kami, seperti sistem operasi dan pembekal perkhidmatan Internet yang digunakan serta maklumat lain yang seumpama dengannya.

COOKIE PELAYAR WEB
Laman kami mungkin menggunakan "cookies" untuk meningkatkan pengalaman ahli. Pelayar web ahli meletakkan cookie pada cakera keras bagi tujuan penyimpanan rekod dan kadangkala untuk menjejak maklumat tentang mereka. ahli boleh memilih untuk menetapkan pelayar web untuk menolak cookies, atau memberi isyarat apabila cookie dihantar.Jika berbuat demikian sila ambil perhatian bahawa beberapa bahagian Laman ini mungkin tidak berfungsi dengan betul.

BAGAIMANA KAMI MENGGUNAKAN MAKLUMAT PERIBADI ANDA
Mempertingkatkan mutu perkhidmatan sokongan
Untuk membantu kami memantau mutu perkhidmatan sokongan dan memperbaiki serta meningkatkan keberkasan kualiti perkhidmatan kami dalam menjalin hubungan dengan anda.

Membekalkan pengalaman permainan yang menurut selera pemain
Kami boleh menggolongkan maklumat peribadi anda dengan kriteria tertentu dalam mengetahui dan memahami bagaimana kumpulan ahli menggunakan perkhidmatan dan produk permainan yang ditawarkan dalam laman web kami.

Memperbaiki kandungan laman web kami
Kami akan menggunakan maklum balas yang dibekalkan oleh anda untuk menambahbaik produk permainan, perkhidmatan sokongan, kandungan serta fungsi laman web kami.

Menyelesaikan proses pembayaran
Kami berhak menggunakan maklumat peribadi yang dibekalkan oleh setiap ahli apabila memproses sebarang deposit dana yang dilakukan oleh ahli yang berkenaan di laman web kami. Kami tidak akan mendedahkan maklumat peribadi ahli kepada mana-mana pihak ketiga kecuali pembekal-pembekal perkhidmatan yang terlibat dalam proses pembayaran.

Melancarkan promosi, pertandingan, peninjauan atau fungsi baru dalam laman
Menggunakan maklumat peribadi ahli untuk menghantarkan kandungan topik yang mereka bersetuju untuk menerima serta produk permainan atau perkhidmatan lain yang dianggapkan oleh Bullbet mungkin anda berminat

Menghantar emel berkala
Biasanya kami menggunakan emel utuk membalas pertanyaan dan aduan anda ataupun menyediakan anda dengan produk permainan dan/atau perkhidmatan sokongan yang dipinta oleh anda. Di samping itu, kami juga menggunakan maklumat hubungan anda untuk menghantar maklumat mengenai berita-berita, tawaran baru mengenai produk permainan. Anda boleh menarik diri daripada menerima e-mel ini pada bila-bila masa dengan melaraskan keutamaan dalam akaun taruhan anda atau melalui pautan yang disediakan dalam setiap komunikasi yang kami sediakan untuk anda dengan maklumat mengenai berita-berita dan tawaran berkaitan perkhidmatan.

BAGAIMANA KAMI MELINDUNGI MAKLUMAT ANDA
Kami mengamalkan amalan pengumpulan data, penyimpanan, pemprosesan dan langkah-langkah keselamatan yang sesuai sebagai perlindungan daripada akses yang tidak dibenarkan, pengubahan, pendedahan atau pemusnahan maklumat peribadi, nama pengguna, kata laluan, maklumat transaksi dan data yang disimpan di Laman kami.Proses pertukaran data yang peka dan peribadi antara laman web kami dengan peranti yang digunakan oleh ahli berlaku secara menyeluruh melalui saluran komunikasi SSL yang dijamin selamat dan ia disandikan dan dilindungi dengan tandantangan digital. Sementara itu, laman kami juga mematuhi piawaian Penilaian Kerentanan PCI dalam usaha kami mengekalkan keselamatan bagi sekitaran permainan online kepada para ahli.

PERKONGSIAN MAKLUMAT PERIBADI ANDA
Kami tidak menjual, memperperdagangkan, atau menyewakam maklumat pengenalan peribadi kepada pihak lain. Walau bagaimanapun, kami mungkin berkongsi maklumat demografi tidak dikaitkan dengan mana-mana maklumat pengenalan peribadi ahli dan pengguna dengan yang dipercayai tujuan yang digariskan di atas.

MAKLUMAT PERIBADI DARIPADA INDIVIDU BAWAH UMUR
Bullbet tidak mengumpulkan maklumat dari ahli kami yang di bawah umur 18 tahun atau memberikan sebarang maklumat yang boleh mengenal pasti secara peribadi daripada ahli berikut kepada mana-mana pihak ketiga atas apa-apa sebab sekalipun.Kami tidak membenarkan para ahli yang diketahui berusia di bawah 18 tahun untuk menggunakan produk permainan atau perkhidmatan secara langsung daripada Bullbet atau pihak ketiga.

PERUBAHAN KEPADA DASAR KERAHSIAAN INI
Bullbet mempunyai budi bicara untuk mengemaskinikan dasar kerahsiaan ini pada bila-bila masa. Apabila kami berbuat demikian, kami akan menyiarkan pemberitahuan pada halaman utama Laman kami. Kami menggalakkan para ahli untuk kerap memeriksa laman ini untuk dimaklumkan tentang apa-apa perubahan terhadap cara bagaimana kami membantu untuk melindungi maklumat peribadi yang kami kumpulkan. Anda mengakui dan bersetuju bahawa adalah menjadi tanggungjawab anda untuk mengkaji semula dasar peribadi ini secara berkala serta sedar akan setiap pengubahsuaian.

PENERIMAAN ANDA TERHADAP SYARAT-SYARAT INI
Dengan menggunakan Laman ini, anda menandakan penerimaan anda terhadap dasar ini dan terma perkhidmatan.Jika anda tidak bersetuju dengan dasar ini, sila jangan gunakan Laman kami.penggunaan berterusan anda bagi Laman ini ekoran pengumuman perubahan kepada dasar ini akan dianggap sebagai penerimaan anda terhadap perubahan tersebut.

Hubungi Bullbet8
Kami sedia membantu anda sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan atau keraguan mengenai Dasar Kerahsiaan ini, pengoperasian laman web ini, ataupun perjanjian anda dengan laman web ini dengan penyediaan perkhidmatan bantuan yang beroperasi 24 jam, anda dialu-alukan menghubungi kami melalui Live Chat, atau anda boleh:
Emel - info@bullbet.com
WeChat - Bullbet8
Whatsapp - 018 325 8183
Facebook - www.facebook.com/bullbet8
Skype - BullBet8
Instagram - @BullBGirls