URUSAN BANK
Bullbet e-dompet taruhan menyediakan pelbagai pillihan alternatif bagi Pendepositan dan pengeluaran anda.

Pilihan Transaksi Perbankan Had Transaksi (RM) Tempoh Transaksi
Minimum Maksimum
Pendepositan
Mesin ATM/CDM 30.00 100,000.00 2 Minit
Pemindahan Secara Online
Pemindahan Antara Bank-bank Tempatan
Pengeluaran
Pengeluran Segera 50.00 5,000.00 8 Minit
Pemindahan Antara Bank-bank Tempatan 50.00 50,000.00 8 Minit

Peringatan Penting:
  • Jumlah maksimum adalah berasaskan pada amaun bagi setiap transaksi pada setiap hari.
  • Sila hubungi kami mengenai Maklumat Perbankan-bank tempatan yang lain melalui bual langsung.
  • Semua pendepositan yang dilakukan mesti ditaruh sepenuhnya sebelum sebarang pengeluaran boleh dilakukan.
  • Sila simpankan resit bank atau nombor rujukan transaksi anda kerana kami mungkin memerlukannya sebagai bukti pembayaran.
  • Sila melampirkan bukti pendepositan anda bersertakan dengan tiket dan hubungi khidmat pelanggan kami demi untuk mengelakkan sebarang penangguhan dalam transaksi pendepositan.
  • Kami boleh menghendaki anda mengemukakan dokumen pengesahan sebelum sebarang bayaran diproses dari e-dompet taruhan anda.
  • Pengeluaran yang berjumlah lebih besar dijangka memakan masa lebih lama.
  • Sila ambil perhatian pada keperluan omset bagi setiap promosi apabila menuntut bonus/ menyertai dalam promosi sebelum memohon sebarang pengeluaran dari akaun taruhan.
  • Setiap ahli hanya dibenarkan menyerah permohonan pengeluaran sekali (1) dalam sehari sahaja.
  • Proses bagi pengeluaran berjumlah besar dijangka memakan masa lebih lama jika taruhan ditempatkan dalam Kasino Gameplay kerana ia memerlukan lebih masa untuk membuat pengiraan omset yang dilakukan oleh ahli.
Kelebihan Perkhidmatan
Pendepositan
Masa Pemprosesan
2Minit
Pengeluaran
Masa Pemprosesan
8Minit